Kursun Amacı

Dünyada ve Türkiye’de en yaygın kullanılan Bilgisayar Destekli Tasarım yazılımlarından biri olan NX6 programının etkin kullanımı için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.

Kursun İçeriği

  • Curve modeling (Telkafes Modelleme)
  • Sketch Modeling ( Telkafes Modelleme)
  • Solid modeling (Katı modelleme)
  • Surface modeling (Yüzey Modelleme)
  • Direct (Synchronous) modeling (Doğrudan Modelleme Tekniği)
  • Assembly Modeling (Montaj Modelleme)
  • Drafting (Teknik Resim oluşturma)
  • Visualization – Visualize shape (Gerçek görüntülerin oluşturulması )

Süre

Toplam kurs süresi 60 saattir.
6 hafta sürer.