Seminerin Amacı

TKY. Toplam (Bütünsel – Topyekün) Kalite Yönetiminin en temel faaliyeti olan Proses, ürün, hizmet gibi en temel faaliyetlerde SÜREKLİ İYİLEŞTİRME & GELİŞMEYİ amaçlayan Japon felsefesini incelemek ve bu felsefe için gerekli   TKY. kavramlarını tanıtmak, öğretmektir, Bu programla katılımcılara kalite kavramları ve tarihsel perspektif kapsamında KaiZen felsefesinin tanıtımı yapılacak ve sürekli geliştirme ile ilgili yöntem ve teknikler uygulamalı olarak  işlenecektir. TKY Faaliyetlerine başlamış veya başlayacak firma yöneticilerine/katılımcılara bilgi aktararak gelişmeye ışık tutmaktır.

Seminerin İçeriği

  • Değişim,
  • Sürekli iyileştirme,
  • Sürekli iyileştirmenin uygulanması,
  • Sürekli iyileştirme araçları,
  • Uygulama örnekleri

Süre

Toplam seminer süresi 16 saattir.

7 Gün sürer.