İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgileri edinmek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatı tanımak ve işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından alınması gereken temel önlemleri öğrenmektir

Seminerin Amacı

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak.

Seminerin İçeriği

  • 6331 Sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu ile işveren ve çalışanlara gelen sorumluluklar
  • Kaza teorilerinden domino teorisi hakkında bilgi verilmesi
  • Fiziksel, kimyasal etmenler ve alınması gerekli önlemler
  • Kişisel koruyucu donanımlar ve kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürü bilinci oluşturmada paydaşların rolleri hakkında bilgi verilmesi

Süre

Toplam seminer süresi 16 Saattir.

7 gün sürer.