Kursun Amacı

Ön muhasebe bölümlerinde çalışanların mesleki niteliklerinin yükseltmek, kendi işini kurmak isteyenlere işlerini yürütmelerini sağlayacak ön muhasebe bilgilerini kazandırmak ve bilgilerini güncellemektir.

Kursun İçeriği

 • Tacirlerin Maliyeye karşı sorumlulukları
 • Tacirlerin SGK’ ya karşı 4 1 / A sorumlulukları
 • Tacirlerin SGK’ ya karşı 4 1 / B sorumlulukları
 • Tacirlerin Ticaret sicili, Meslek odaları ve Belediyeye karşı sorumlulukları
 • Tacirlerin Kurum ve Kuruluşlara düzenlemesi gereken tüm belgeler
 • Muhasebede kullanılan tüm belgeler (Vergi Usul Kanununda yer alanlar)
 • Fatura ve fatura yerine geçen belgeler,
 • Serbest Meslek Makbuzları,Gider pusulası, Müstahsil Makbuzu, Ücret bordrosu,
 • Teslim ve tesellüm belgeleri. (Sevk ve Taşıma irsaliyesi, Adisyon vb. )
 • Türk Ticaret Kanunda yer alan belgeler. (Çek, Bono ve Poliçe,)
 • Kasa ve İşletme defteri kayıtları, Ambar kartları, Cari hesap kartları,
 • Defter ve Belgelerin temin edilmesi, ibrazı ve saklanması, tasdik edilmesi, kayıt nizamı ve süreleri konuları da işlenmektedir.
 • Kurs içinde piyasada uygulanan yaklaşık 80  çeşit belge düzenlenmekte, tanıtılmakta ve çeşitli kurumlara yazılan dilekçe örneklerine de yer verilmektedir.

Süre

Toplam kurs süresi 64 saattir.
4 hafta sürer.