Karşılaşılan sorunların doğru tanımlanması, çözüm için hedef belirleme ve ilgili verilerin doğru toplanması gerekir. Toplanan veriler birtakım istatistiksel tekniklerle analiz edilerek nedenler ve nasıl hareket edileceği tespit edilmelidir. Çözüm faaliyetleri ayrıntılı olarak planlanmalı ve yapılan plan adım adım uygulanmalıdır. Çözüm; etkinliği ölçüsünde standart hale getirilmelidir.

Seminerin Amacı

Problemlere çözüm odaklı yaklaşarak, bireysel veya takım halinde çözümler üretebilme yollarını öğretmek çalışanlara kalite ve iletişim eksenli bir sorun çözme kültürü kazandırmak.

Seminerin İçeriği

  • Problem, problem çözme ,
  • Problem çözmede mantıksal sıra, engeller,
  • Problem çözme adımları,
  • Problemin teşhisi ve tanımlanması, hedef belirleme,
  • Veri toplama ve analiz etme,
  • Çözümü belirleme ve planlama,
  • Çözümün uygulanması,
  • Uygulamanın değerlendirilmesi,
  • Örnek uygulamalar ve durum çalışmaları

Süre

Toplam seminer süresi 16 saattir.

7 gün sürer.