Kursun Amacı

Veri tabanı uygulamalarını ve yönetimini yapmaktır.

Kursun İçeriği

  • “Database” nedir, nasıl yaratılır?
  • Mevcut bir veri tabanı açma,
  • Tabloları anlatma,
  • Tabloyu design etme ve tablo özelliklerini açıklama,
  • Tabloları ilişkilendirme
  • Veri tabanında sorgular yapmak.
  • Stored procedure’ü kullanmak.
  • Trigger oluşturmak.

Süre

Toplam kurs süresi 56 saattir.
4 hafta sürer.