Uzaktan Eğitim Öğrenici Merkezlidir.

Uzaktan eğitim birtakım nedenlerle örgün eğitim göremeyen insanların, eğitim görebilmesi adına ortaya çıkmış bir uygulamadır.Bu açıdan öğreniciyi merkezine almış bir sistem olduğu görülmektedir.

Zaman ve mekândan bağımsızlığı, kullanılan uzaktan eğitim teknolojilerinin, yöntemlerinin çeşitliliği ve tüm bu faktörlerin her türlü öğreniciye ulaşabilme amacında olduğu dikkate alındığında; uzaktan eğitim, öğrenici merkezli bir sistemdir.

Örgün eğitimde her öğrenici kendi seviyesi, öğrenme hızı, öğrenme biçimine göre bir eğitim görmeyi bekleyemez. Günümüzdeki üniversitelerin şartları ve öğrenici sayıları da göz önüne alındığında eğitmenlerin, her öğrenicinin öğrenme hızına ve biçimine uygun öğretim yöntemleri geliştirebilmeleri pek de mümkün görünmemektedir. Uzaktan eğitimde öğreniciler, kendi öğrenme hız ve biçimlerine uygun bir uzaktan eğitim sistemini seçip eğitimini alabilmektedir. Uzaktan eğitim, bu yönüyle de öğrenici merkezlidir.