Kursun Amacı

Bu eğitim programı ile çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma, yangın ve meslek hastalıklarına karşı alınması gereken güvenlik tedbirlerini alma ve bu kazaların meydana gelmesi durumunda da yapılması gereken iş ve işlemlerin yürütülebilmesi amaçlanmaktadır.

Kursun İçeriği

 • Genel konular
  1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  3. İş yeri temizliği ve düzeni,
  4. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.
 • Sağlık konuları
  1. Meslek hastalıklarının sebepleri,
  2. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  3. Biyolojik ve psikolojik risk etmenleri,
  4. İlkyardım,
  5. Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkileri
 • Teknik konular
  1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  2. Elle kaldırma ve taşıma,
  3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  5. Ekranlı araçlarla çalışma,
  6. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  7. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
  8. Güvenlik ve sağlık işaretleri
 1. Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 2. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

Süre

Toplam kurs süresi 24 saattir.
2 hafta sürer.