Kursun Amacı

Nesneye Dayalı Programlama – Python kurs programını bitiren bireyin,  Python programlama dilini kullanarak yazılım uygulamaları geliştirebilmesi amaçlanmaktadır.

Kursun İçeriği

  1. Modül: PYTHON PROGRAMLAMA YAPILANDIRMASI

1.2. Editörü tanımak ve Panelleri öğrenmek

1.3. Kontrol Elemanlarını tanıma

1.4. Python 3 Kurulumu

  1. Modül: PYTHON PROGRAM DİLİNİN KARAR,DÖNGÜ ve VERİ YAPILARI

2.1. Değişken  kullanır.

2.2. Sabitleri kullanır.

2.3 Operatörleri kullanır.

2.4. if kontrol yapısı

2.5 switch karar yapısı

2.6 For döngüsü

2.3. While Döngüsü

2.4. For eac döngüsü

  1. Modül:PYTHON PROGRAMLAMADA FONKSİYON VE DOSYALARI KULLANMA

3.1.   Public ve Private tanımlama

3.2. protected ve static tanımlama

3.3. Fonksiyon Tanımlama

3.4 Parametre alan Metodlar

3.5. İnt ve String metodlar

3.6. Yapıcı Metadlar

3.7  .Void,İnt ve String Metodlar

  1. Modül:PYTHON İLE SINIF İŞLEMLERİ

4.1.   Sınıf yapısı

4.2.   Python İsim Uzayı

4.3  Python Sınıf oluşturma

4.4 kalıtım yapma ve Json Mantığı

  1. Modül:VERİ TABANI,THREAD VE AĞ İŞLEMLERİ

5.1. Mssql Veri tabanını kurar ve bağlanır.

5.2  Mssql Veri Ekleme

5.3 Mssql Veri Silme

5.4 Mssql Veri Güncelleme

5.5 Mssql Veri Arama

5.6 Mssql Veri Listeleme

5.7 Mysql Veri Listeleme

5.8 Mysql Veri Ekleme

5.9 Mysql Veri Silme

Süre

Toplam kurs süresi 64 saattir.
4 hafta sürer.