Seminerin Amacı

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standartları konusunda temel bilgileri vermek, çalışanlara bu sistemin uygulanabilmesi için yapmaları gerekenleri kavratmak.

Seminerin İçeriği

 • Kalite İle İlgili Temel Bilgiler – Tanımlar
 • Kalite Neden Gereklidir ?
 • Kalite Güvence Sistemleri ve Gelişimi
 • Standardın  Yapısına Genel Bir Bakış
 • Süreç Yaklaşımı
 • ISO 9001:2015 Standart Maddelerinin Tanıtımı ve Yorumlanması
 • Genel Gereklilikler
 • Yönetimin Sorumluluğu
 • Kaynak Yönetimi
 • Ürün Gerçekleştirilmesi
 • Ölçme, Analiz ve İyileştirme
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar
 • ISO 9001:2015 KYS Belgelendirme Süreci
 • Kalite Yönetim Sistemlerinin ve Belgelendirmenin Aşamaları ve Faydaları

Süre

Toplam seminer süresi 16 saattir.

7 Gün sürer.