Kursun Amacı:

Sanayide ara eleman olarak çalışan usta ve teknisyenlere; teknik resim okuma ve anlama becerisi kazandırmak ve geliştirmektir.

Kursun İçeriği:

 • Teknik Resmin tanımı, önemi, gereği,
 • Teknik Resimde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı,
 • Çizgiler,
 • Yazılar,
 • Geometrik çizimler,
 • İzdüşümler,
 • Görünüş çıkarma ve okuma,
 • Ölçülendirme ve ölçekler,
 • Kesit görünüşler,
 • Tolerans ve alıştırmalar,
 • Yüzey işleme işaretleri,
 • Yüzey pürüzlülüğü ve sembolleri,
 • Şekil ve konum toleransları.

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

Muhakkak bu alanda çalışıyor veya çalışacak olmak.

Süre:

Toplam kurs süresi 54 saattir. 4 hafta sürer.